Anbefal denne siden til en venn

Takk for at du tar deg tid til å skrive denne beskjeden.

Ditt navn :

Din e-post :


Din venn`s e-post :

Din kommentar :


Hjelp :

Kode Syntax :

 • <color=CodeHexadecimal></color> gjør teksten farget
  Merk : I stedet for den heksadesimale koden (#??????), kan du angi navnet på fargen(rødt, gult, oransje, grønt, blå, osv...). For ekstra info...
 • <bgcolor=CodeHexadecimal></bgcolor> gjør den fargede utheving av en tekst.
  Merk : I stedet for den heksadesimale koden (#??????), kan du angi navnet på fargen (rødt, gult, oransje, grønn, blå, osv...). For ekstra info...
 • <b></b> aktiver fet av teksten.
 • <i></i> aktiver kursiv av teksten.
 • <u></u> aktiver understreking av teksten.
 • <cite></cite> aktiver sitat insettingen.
  Merk : Du kan angi navn på forfatterne ved å skrive <cite=Forfatter>
 • <code></code> aktiver kode insettingen
  Merk : Du kan angi språket ved å skrive <code=LanguageName>
 • <left></left> aktiver venstre justering.
 • <center></center> aktiver midtstill justering.
 • <right></right> aktiver høyre justering.
 • <link></link> aktiver link insettingen.
  Merk : Du kan angi URL link ved å skrive <link=URL>text</link>. Hvis du ikke angir koblingen URL, vil webadressen være den mellom de to kodene.<link>URL</link>
 • <img=SmileyName> aktiver smile innsetting.
  Merk : Navnene på tilgjengelige grunnleggende smilefjes er : kul, blinke, biggrin, glad, rynke pannen, eek, gal, forvirret, rolleyes, tungen, gråter . For ekstra info...

Tilgangsnøkler (under Windows):

 • Key SKIFT + pil (høyre eller venstre) aktiver tekstmerking
 • Key ALT + 2 aktiver verktøylinje valget
 • Key ALT + 3 aktiver redigering sonevalg
 • Key ALT + 4 viser Hjelp
 • Key ALT + 5 skjuler Hjelp
 • Key TAB aktiverer å gå fra ett valg til neste
 • Key SKIFT + TAB aktiverer å gå fra ett valg til det forrige
 • Key ALT + pil (mot bunn eller topp) aktiverer mappene ut av de valgte menyen
 • Key ALT + pil (mot bunn eller topp) aktiverer at mappen er spredt ut av meny
 • Key pilen (mot bunn eller topp) aktiverer at du blar gjennom en spredning ut meny
 • Key ALT + s aktiverer kontakt sending

   |     |  Fet  Kursiv  Understrek  Venstre juster  Midtstilt  Høyre juster  Sett inn en link  Sett inn et smiletegn (popup)  Forhåndsvisning (popup)  Vis hjelp   
smiley cool  smiley wink  smiley biggrin  smiley smil  smiley frown  smiley eek  smiley trist  smiley forvirret  smiley rolleyes  smiley tongue  smiley griner 
Captcha reload
Skriv inn koden


 

En setning å tenke på :   Hei, velkommen skal dere være  Ine, Mia og Oda
^ Toppen ^